]]>

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Du kender måske allerede SWOT-analysen, som er et efterhånden velkendt analyseredskab til undersøgelse af virksomhedens aktuelle ressourcer i forhold til udefra kommende krav og trusler. SWOT er en forkortelse for Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, som vi i stedet kalder Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler.

En analyse af mentees situation

For at få hul på mentees aktuelle udfordring kan mentor og mentee bruge en SWOT-analyse som en situationsanalyse. I al sin enkelthed går metoden ud på, at mentor og mentee analyserer situationen ved at finde ud af: Hvad er mentees styrker i den pågældende situation? Dernæst kigger I på mentees svagheder og så fremdeles.


Styrker og svagheder skal ses i lyset af de eksterne muligheder og trusler, som mentee bør være opmærksom på. Ekstern forstås her som noget, som er uden for mentee og mentees råderum. Noget som mentee ikke alene har indflydelse på. 

Når de 4 faktorer er identificeret, går undersøgelsen ud på at maksimere indflydelsen fra egne styrker og eksterne muligheder og minimere indflydelsen fra egne svagheder og eksterne trusler.

Offensiv eller defensiv strategi 

Vi tilfører her SWOT-modellen et twist: Mentee kan nemlig undersøge nærmere, om der skal arbejdes med en offensiv eller defensiv strategi i forhold til situationen. Valget af strategi udtrykker, hvorvidt mentee selv er parat til at handle i situationen eller venter på, at andre tager affære.

Forholder mentee sig kun til det, som er blevet stillet i udsigt, eller kommer mentee med andre løsningsforslag? 

Egne styrker 
 Egne svagheder  Defensiv strategi  

Eksterne muligheder
 Eksterne trusler  Offensiv strategi

Drøfter I valg af offensiv eller defensiv strategi kan det medføre, at nogle trusler lige pludselig bliver til muligheder eller omvendt.

Mulighed eller trussel?

Kritikken af den gængse SWOT-analyse er også berettiget her: Det afhænger naturligt nok af øjnene, der ser, om noget er en trussel eller en mulighed, en styrke eller en svaghed. Så længe mentor og mentee får en interessant samtale om, hvorfor det er det ene eller det andet, betyder det ikke det store.

Pointen er, at samtalen skaber afklaring og mening for mentee, således at mentee kan gå styrket ud af samtalen med øje for nye handlemuligheder.

 


 

Lær mere

Sørensen og Vidal: Strategi og planlægning som læreproces, Handelshøjskolens Forlag, 1999.

Metoden SWOT tilskrives af flere kilder Albert Humphry (1926-2005), tilknyttet Standford Reseach Institute.

Artikel: Fold idéen om karriere ud 

Artikel: Fra ord til handling